vazníky-střechy.eu

Střecha na klíč

Proč na nejdůležitější části domu nechat střídat jednu firmu za druhou? Náš názor je jasný a logický.

První nastoupí vazníkáři s vazníky následuje pokrývač a souběžně klempíř.  Dále stavbou proběhne kominík a nějaký ten zedník, který musí dozdít štíty. Podbití střechy nám provádí truhlář.  A aby to nekončilo, ještě se objeví elektrikář a provede hromosvod resp. bleskosvod. 
Tento výčet řemesel má za následek časté

 

 

dohady kdo a kdy co ušpinil od bláta, prošlapal tašky, protrhl fólii, nedokončil svou práci a nebo dokonce něco ukradl. Co si budeme povídat, ne každý leze po střeše a kontroluje kdejaký detail ve výšinách.  Problémových míst je na střeše více než dost a návaznost jednotlivých řemesel třeba při deštivém počasí je nesmírně důležitá. Zásadní a únavné nám přijde řešit s pěti či  šesti řemeslníky rozpočty a dohadovat  konečné ceny. Nejjednodušší je pomlouvat

 konečné ceny. Nejjednodušší je pomlouvat předchozí řemeslníky a vymlouvat se na předchozí nekvalitní práci a to třeba i za ubohou snahu získat nějaký peníz za vícepráce. Tyto peníze jsou vaše.

Navrhujeme vám snadné a nejlepší řešení! Zadejte nám zrealizovat střechu na klíč. Rozpočet vám provedeme zdarma a rozhodnutí je jen vaše!

Vaše vazníky-střechy.eu – nejžádanější dodavatel střech na klíč v ČR.

 

Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky
Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky
Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky

Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky


Často podkládaná otázka: mohou vazníky spadnout? Samozřejmě, že správně navržené a namontované vazníky nemohou spadnout. V lednu 2017 jsme se ale všichni přesvědčili, že vazníková konstrukce se může během několika vteřin celá zbortit. Jak je toto možné?  V České Třebové se přesvědčili, jakou škodu napáchá nedbalost spojená s nadstandartní úsporou za nekvalitní konstrukci.   Vsadit vždy na nejlevnější nabídku se nemusí vyplatit, protože vazníkový krov může být výrazně

poddimenzován výpočtem či výrobou za vidinou úspory materiálu potažmo peněz. Se zatížením sněhem se vždy uvažuje dle patřičné sněhové oblasti a není třeba v obvyklé míře sníh ihned odklízet.

 

U nás máte jedinečnou možnost před objednáním vazníkové konstrukce nahlédnout do statického výpočtu. Využijte naší výjimečné nabídky. Certifikát o kvalitně provedené práci obdržíte po ukončení montáže vazníků.

Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky

Foto: zdroj Youtube.cz


Mají příhradové vazníky navrch oproti klasickým krovům?

Po krátkém zamyšlení je na světě asi největší výhoda příhradových vazníků a tou je bezesporu prostor a variabilita právě pod touto konstrukcí. Vazníky nám umožňují přenést zatížení střešního pláště pouze do obvodových stěn, a proto si můžeme libovolně postavit příčky, kde se nám zachce. Důležité je zmínit, že právě tyto příčky se nikdy nesmějí dotýkat vazníků! Běžné rozpětí pro rodinné domy se pohybuje u našich vazníků okolo 8 – 12 m.  Půdorysné tvary domů jsou nejčastěji obdélníkového a elkového tvaru. Dále vyrábíme vazníky na půdorys čtvercový, tvaru T a Z. V dnešní době na trhu vládnou bungalovy nad patrovými domy, a proto se stále více využívá vazníkových konstrukcí.

Běžné obecné výhody, které slyšíme od vazníkářských firem, jako jsou úspora řeziva

ruku v ruce s ekologií, rychlá montáž, variabilita tvarů a ekonomická stránka, to můžeme shrnout do jednoho slova Vaše úspora! Tedy největší výhodu opravdu vidíme ve volném prostoru pod vazníkovou konstrukcí a v ekonomické stránce.

My a naši partneři rozumíme požadavkům našich zákazníků a přesně jim navrhneme, to co očekávají - minimum omezení v plánování svého domova. Důkazem, je naše početná partnerská síť projekčních kanceláří, se  kterými spolupracujeme a projektanti Vám tak mohou na dům navrhnout naše vazníky. I Vy při plánování svého domu vyzkoušejte možnost využít naše značkové vazníky bois originale.

 

Ukázka návrhu konstrukce z vazníků. Šedivě je znázorněno zdivo pod vazníky.


NOVINKA NA ČESKÉM TRHU – VAZNÍKY PRO PASIVNÍ DOMY A DALŠÍ VYUŽITÍ

Dřevěné příhradové vazníky, sbíjené vazníky, vazníkové krovy a další běžná pojmenování moderních krovů, které během posledního desetiletí získávají stále na oblibě a to díky nesporným výhodám. Výhody zmíníme, abychom neznalého zasvětili do kouzla moderního a takřka neomezeného světa

představ o tvaru a možnostech střech, kde lze použít klasické betonové či pálené tašky, ale i lehké krytiny, střešní šindele a to zejména u střech s minimálním sklonem. Největší výhodu vazníků vidíme u velkého přenosu zatížení ze střechy do obvodového zdiva bez nutnosti středových nosných stěn až do šíře

30m. Bezesporu vazníky přináší úsporu řeziva. Jedná se o prefabrikovanou výrobu z montážní haly s lisy, což pak znamená rychlost samotné montáže dle připravených výkresů s označením jednotlivých komponentů a nízkých nákladů na pracovní sílu přímo na staveništi.


Téma vazníky a pasivní domy

Pasivní domy a kvalitní vazníky na střechyPasivní domy budou již brzy jedinou volbou pro všechny stavebníky, zhotovitele a developery, jelikož po roce 2020 by podle směrnice Evropské unie měly být všechny nově budované domy vystavěny jako domy pasivní, a o rok později dokonce nulové. Legislativu musíme bohužel přenechat úředníkům. S těmito změnami je potřeba komplexně řešit budoucí výstavbu rodinných domů, a už za v času všem budoucím uživatelům nabídnout vhodné materiály a technická řešení staveb.

 

V našem článku se věnujeme zastřešení budov, již patrné z nadpisu. Nové používané slovní spojení ve světě střech se s ohledem na zmíněnou směrnici nazývá AKTIVNÍ VAZNÍKOVÁ SOUSTAVA a je určena především pasivním domům. Využití se uplatní i u nízkoenergetických domů a záleží opravdu jen na uživateli, zda se rozhodne jednu z nejdůležitějších částí domu přenechat opravdovým odborníkům s kompletním řešením. Zde platí zlaté pravidlo „šetřit na ceně není vždy dobré řešení“. Předního výrobce vazníků a průkopníka AKTIVNÍ VAZNÍKOVÉ SOUSTAVY, nebo-li aktivních vazníků, najdete na www.vazniky-strechy.eu, pod značkou bois originale.

 


Pojem aktivní vazníky

Co vlastně znamená AKTIVNÍ VAZNÍKOVÁ SOUSTAVA. Výše uvedené přední výhody vazníků ještě aktivní vazníky dále doplňují o požadavky na výpočet průkazu energetické náročnosti budov (PENB). Tím je konkrétně myšlena univerzální a kompatibilní stránka s ostatními strukturálními produkty. V našem případě jinými součástmi budovy. Pro představu uvádíme:

 

Důležité kroky v návrhu pro výpočtové údaje do PENB za předpokladu, že chceme, aby náš dům byl zařazen do kategorie A:

 

využití spodní pásnice vazníků pro systém přímého zateplení např. kombinace se systémem

dřevovlákna PAVATEX

nákres kvalitních vazníků na střechy

AKTIVNÍ VAZNÍKOVÉ SOUSTAVY se spodní parobrzdou a vzduchotěsnou OSB deskou EGGER

možnost zvýšené tepelné izolace v dutině u spodní pásnice vazníků

návaznost na podbití domu a jednoduché svěšení podhledů střechy s možností lepšího zateplení kolizního místa ztužujícího věnce versus pásnice vazníkůnákres kvalitních vazníků na střechy

vytvoření vhodné střechy na základní požadavky pasivního domu

kombinace materiálů dřeva
a použití sušeného dřeva smrk 15% vlhkosti pro spodní pásnici

vazníků, kdy má lepší okamžité izolační vlastnosti než běžné řezivo smrk 30%.

střecha bez přesahu zejména na jižní slunné straně

střecha

s vhodným sklonem

střecha s přesahem na větrné straně domu

 

Bois origonale nejkvalitnější materiál na vazniky

Vazníky a téma půdní vestavby

Každý budoucí uživatel rodinného domu hledá možnosti, jak získat co nejvíce úložného místa. Naše zkušenosti a přání klientů jsme zapracovali do standardu návrhu a výroby vazníkové konstrukce. V cenových nabídkách naší firmy www.vazniky-strechy.eu je vždy připravena půdní vestavba pro maximální využití podstřešního prostoru.

 

Prostor pod střechou může být úsporný, kdy se sotva skrčíte, a nebo je velkolepou místností pro velké využití. Velikost půdy lze ovlivnit typem střechy a sklonem. Ideální pro půdní vazníkovou vestavbu se jeví sedlová střecha se sklonem okolo 30°. půdní prostory kde byly použity Bois origonale nejkvalitnější materiál na vaznikV tomto případě lze využít prostoru od štítové stěny až k protější stěně. Následně stačí vrchní část pásnice vazníků pobít prkny, nebo ještě lépe OSB deskami a je půdní vestavba opatřena podlahou. Pro nízkoenergetické a pasivní domy provádíme zdvojení spodní pásnice z důvodu možného uložení vysoké tloušťky tepelné izolace viz obr. 1. V tomto případě lze vložit i 400 mm vaty.

 

Mýty o nemožnosti půdy ve vaznících jsou již minulostí, a pokud chcete pořídit levně celý krov a dopřát si spousty půdního prostoru, tak vazníková soustava s půdní vestavbou je správné řešení. Jistě ušetří nemalou částku ve vašem rozpočtu.

půdní prostory z kvalitních vazníků na střechy

Tip!

Opláštěte si boky styčníků ve vestavbě např. OSB deskami a v kombinaci s izolantem získáte pěknou místnost nejen na ukládání věcí.


NAŠE SPECIALITA HYBRIDNÍ VAZKÍKY

INSPIROVÁNO KANADOU

Hybridní vazníky  použit nejkvalitnější materiál na vazniky

Proč by vaše střecha, nebo-li její konstrukce krovu, měla mít pouze ty základní funkce?

 

Při použití našich hybridních vazníků se vám dostane možnosti i dalšího nevšedního využití. Hybridní vazníky mají funkci ochranné konstrukce pro vedení rozvodů vzduchotechniky a tedy nutná část každého pasivního domu. Poskytují dostatek místa pro uložení izolace třeba i v tloušťce 50 cm. Pomáhají vytvářet moderní vzhled domů hodící se převážně do městské zástavby – tzv. domy s plochou střechou. Není problém provést nulový sklon pro využití zejména nosných stropů  a opět využít prostoru pro vedení vzduchotechniky, odpadů kanalizace a přidání izolace.

 

spoj kvalitních vazníků na střechyHybridní vazníky mají své uplatnění i pro stavby vedlejšího účelu jako jsou garáže, dílny a jiné stavby s efektivní a nízkou cenou. Šetříte své peníze, protože dřevěný strop je daleko levnější než těžký betonový. Ekonomické a ekologické zpracování má v dnešní době zelenou.

 

 

Typy střech


Připravili jsme pro vás základní rozdělení střech jednoduchých staveb, jako jsou rodinné domy, rekreační objekty, zemědělské a průmyslové haly, garáže a podobně.

V dnešní době získávají na oblibě nízkopodlažní rodinné domy, kde lze snadno provádět údržbu střešního pláště a z hlediska užitného se pohybujete pouze v jedné úrovni. U jednopodlažních staveb se nejvíce používají tyto typy střech:

typy střech z kvalitních vazníků na střechy

Další typy střech jsou výjimečné.  U patrových staveb se nejčastěji používají tyto typy střech:

Sedlová střecha - získáváme sešikmený prostor v patře, ale výška stavby je přiměřená. Typická česká střecha.

Valbová střecha – výškově plnohodnotné vrchní patro. Vhodné do městské zástavby.

Plochá střecha – lze využít hybridní vazníky. Nutná dobrá izolace střechy. Moderní vzhled a malá výška objektu.

Autor: vazníky-střechy.eu

HISTORIE PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ


Základ našich vazníků využívaných v pozemním stavebnictví je převzatý z mostních konstrukcí. Historicky se první vazníkové mosty objevovaly v počátcích 19. století. Tyto mostní konstrukce byly výhradně tvořeny ze dřeva. Kolem roku 1840-1850 se začaly z důvodu rychlejšího přejezdu vlaků využívat ocelové příhradové mosty. Mnoho ocelových příhradových mostů vzniklo v oblasti Nové Anglie na severovýchodě Spojených států amerických.

Historie Příhradových Vazníků
Historie Příhradových Vazníků

Tyto mostní konstrukce se postupem času začaly posouvat k většímu překlenutí rozpětí. Ocelové konstrukce jsou pevné, tuhé ale zároveň pružné. Je možné je rychle smontovat a opět demontovat a přesunout na jiné místo. Můžeme říct, že původní příhradové dřevěné mostní konstrukce byly ocelovými konstrukcemi zcela vytlačeny.

Ukázka původního dřevěného příhradového mostu u Vermontu je takovým prvním předkem našich příhradových vazníků používaných v pozemním stavitelství u rodinných domů, hal, zemědělských objektů, nástaveb a podobně.  Zde se tedy architekti inspirovali a rozpon dvou břehů řeky převedli na rozpon dvou nosných zdí. Výsledek je podobný, kdy zatížení vlaku nahradíme zatížením krytinou a sněhem. Samozřejmě jednotlivé síly působí odlišně, ale princip zůstává stejný. Nejdůležitější vlastnost dřeva je využívána z hlediska požární bezpečnosti, kdy oproti ocelové konstrukci nedojde ke zborcení, ale dřevěné prvky postupně ohořívají a konstrukce stále drží pohromadě.

Historie Příhradových Vazníků
Historie Příhradových Vazníků Bois origonale

Dnešní výpočtové programy si se šikovným statikem lehce poradí v podstatě s jakýmkoliv tvarem střešního pláště. Pro moderní pozemní stavitelství je dřevěný příhradový vazník výborný pomocník a stále více využívaný prvek nosné části zastřešení.

partneři

o nás

Náš team odborníků Vám již několik let úspěšně dodává kvalitní střešní dřevěné vazníky. Naše české vazníky jsou označeny ochrannou známkou bois originale a  znamená ve volném překladu z francouzštiny originální, nebo-li pravé dřevo. Každý vazník prochází pečlivou vizuální kontrolou. Doprava a montáž vazníků je samozřejmností a navíc Vám rádi provedeme i pokrývačské práce. Naše vazníky jsou ty nejlepší!

proč s námi

Nejlepší české dřevo

--------------------------------------

Kvalitní výroba

--------------------------------------

Ekologické zpracování

--------------------------------------

Styčníková deska M14

--------------------------------------

bois originale

--------------------------------------

pobočky

Nevanova 1062

163 00 Praha – Řepy

kraj Hlavní město Praha

 

Most - Velebudice,
Dělnická 209,

Chomutov, Spořická 479,

kraj Ústecký kraj

 

certifikace

Obchodní podmínky ● Copyright. Všechna práva vyhrazena. Designed by ERiK004