vazníky-střechy.eu

Vázaný krov

Vzhledem k častým dotazům na klasické krovy jsme připravili vlastní dodávku vázaných krovů a to zejména pro patrové domy, případně bungalovy s betonovými stropy. Postup je u nás stejný jako při dodávkách vazníků. V první fázi Vám rádi připravíme cenovou nabídku s návrhem. Samotný krov připravíme na CNC stroji a na stavbě smontujeme. Jako v případě vazníkových krovů je i vázaný krov pod značkou bois originale a ve špičkovém provedení.

KVH hranoly – zkratka celého názvu Konstruktion-Voll-Holz

Stručně popíšeme vázaný krov:

Hlavní funkce krovu je přenést zatížení své a střešního pláště a obvodového zdiva resp. přes pozednici do ztužujícího věnce. Statický návrh a posudek je vždy nezbytný! Je pravdou, že správný fachman okem odhadne, co krov zvládne, ale toto riziko si v dnešní době nikdo nesmí dovolit. Základními prvky vázaného krovu jsou krokve, kleštiny, pozednice, vaznice a může být hambálek a vrcholová vaznice. Krov je vždy řádně prošroubovaný, stlučený a ukotvený. Klasické čepování se již provádí minimálně třeba u rekonstrukcí památkových a historických budov.  Každý krov je třeba řádně naimpregnovat ochranným prostředkem již ve výrobě případně před smontováním.

KVH hranoly – zkratka celého názvu Konstruktion-Voll-Holz

Jak tvoříme cenové nabídky vazníků bois originale

V krátkosti našim zájemcům o vazníkové konstrukce popíšeme jak postupovat při zadávání  poptávky a poté ukážeme vznik cenové kalkulace.

Vyplňte náš formulář s údaji

Zašlete nám e-mail na nabidka@vazniky-strechy.eu s výkresy pro přesné stanovení ceny: půdorys střechy, půdorys podlaží, řez popř. pohledy.

Pokud podklady nepošlete rovnou, tak obratem si Vám o výkresy řekneme. Někdy se stane, že výkresy nemáte, tak zvolíme individuální postup a to nejlépe telefonicky. Kontaktní tel.: +420 775 661 025.

Tvorba návrhu vazníkové konstrukce a ceny:

Proškolený technik připraví ve speciálním softwaru návrh konstrukce. K tomu je třeba znát mnoho faktorů jako např. místo stavby kvůli sněhové oblasti a zatížení vazníků větrem. Dále technik pracuje s údaji typu střešní krytiny, způsob provedení podhledů, zvláštní zatížení solárními kolektory a v neposlední řadě možného využívání půdního prostoru.

Mapa sněhové oblasti v ČR

Zdroj: http://www.snehovamapa.cz/

K našim cenovým nabídkám přikládáme schéma s jednotlivými vazníky v půdorysném rozmístění.

Výrobní dokumentace má pak zcela jinou a detailní podobu. Všechny výkresy a posudky jsou vždy započítány v naší konečné ceně!

V cenových nabídkách jsou oblíbené zejména mimo konečné ceny i 3D vizualizace.

Konečná cena vždy obsahuje materiál, dopravu a montáž. Lze domluvit i individuální kalkulace s prácemi nad rámec vazníků jako montáže latí a pokrývačské práce. Naopak někdy má zákazník na stavbě jeřáb a proto jej můžeme z nabídky vyjmout. Námi posílané nabídky na e-mail budoucích zákazníků jsou přehledné a jednoduše ukazují, co je zahrnuto ve výsledné ceně. Každá nabídka obsahuje výše uvedené obrázky s rozmístěním vazníků a 3D model hotové konstrukce popř. řez.


KVH hranoly – zkratka celého názvu Konstruktion-Voll-Holz

Jednoduše řečeno se jedná o vysušené lepené hoblované konstrukční dřevo. Nejčastějším využitím právě ve stavebnictví z důvodu výborných vlastností jako přesnost, ohebnost, pevnost, zbavené vlhkosti a bez plísní či hub. Využití jako pohledové s označením Si nebo skryté v konstrukci označené NSi. Pro výrobu se používá kvalitní jehličnaté řezivo zbavené nevzhledných částí jako suků a výštěpků. Výroba hranolů či fošen až do délky 13m což nám dovoluje tzv. cinkový spoj a lepení jednotlivých částí řeziva. Všichni výrobci KVH hranolů podléhají přísné kontrole a dodržování norem.  Vlhkost KVH hranolů nesmí být větší než 18%.

Nejčastější využití:

  • Stavba stěn a stropů
  • Krovy
  • Pozednice, krokve a kleštiny
  • Dřevostavby nebo pasivní domy
  • Altány, přístřešky, nebo pergoly

 

Vazníky-střechy.eu  využívají kvalitní KVH hranoly na konstrukce (kozy) u terasy a vstupu.

 

Vybrané rozměry a ceny KVH:

140x140x300mm – 700,-Kč bez DPH 1ks

100x160x6000mm – 1040,-Kč bez DPH 1ks

60x140x6000mm – 520,-Kč bez DPH 1ks

KVH hranoly – zkratka celého názvu Konstruktion-Voll-Holz

Impregnace vazníků bois originále

Dřevo je přírodní materiál na kterém se běžně objevují houby, plísně a hmyz. Pro svůj výskyt a blahobyt většinou potřebují vlhko a přirozené prostředí v lese. Naštěstí se převážná část těchto škůdců dřeva nedokáže bez přirozeného prostředí dále vyvíjet a prosperovat.  Přesto se některé druhy dokázali přizpůsobit  a adaptovat na naše obytné prostředí.  Obecně se musíme snažit vytvořit takové podmínky, aby nemohli dále prosperovat . Zásadní je snížit vlhkost. Mimo ohrožení dřevěných výrobků je třeba věnovat pozornost i zdraví, kdy šířením plísní a hub dochází k alergiím, onemocnění kůže a sliznic.

Impregnace vazníků bois originále

Časté dotazy naši zákazníků k impregnacím a nebezpečí popisující výše

Je potřeba dřevo impregnovat?

Dřevo je přírodní materiál používaný v interiéru i exteriéru. Neošetřené dřevo časem podléhá zkáze, kterou urychluje voda, vlhkost i vítr. Dalším nebezpečím pro dřevo mimo hmyzu jsou dřevokazné houby a plísně. Nejvíce jsou ohroženy části dřeva v kontaktu s půdou či vodou. Je-li dřevo ošetřeno přípravky pro preventivní ochranu dřeva, vydrží déle zdravé a výrazně se prodlouží jeho životnost. Odpověď jasné ano.

 

Jaká je životnost impregnovaného dřeva?

Životnost ovlivní způsob impregnace. Například hloubková je daleko účinnější než impregnace obyčejným nátěrem. Námi používané řezivo dodává dodavatel již odborně naimpregnované technologií namáčením. Touto ochrannou se životnost dřeva prodlouží o desítky let.

Je nutné impregnovat i dořezy a řezy na stavbě?

Dřevo je ošetřené impregnačními prostředky již ve výrobně dodavatele. Běžně se nepředpokládá, že během výroby vazníků se do dřeva na neošetřené části dostane škůdce. Po zabudování vazníků lze dořezy dodatečně ručně či nástřikem dotřít, ale ve standardní ceně se s tím neuvažuje.

 

 

 

Je možné na impregnaci nanést další nátěr?

Impregnované dřevo je odolné proti napadení dřevokazným hmyzem, dřevokaznými houbami a plísněmi. Po zaschnutí impregnace se povrchové vlastnosti dřeva nemění. Lze tedy na impregnaci aplikovat další krycí nátěry.

Proč bývá impregnované dřevo barevné?

Existuje více barevných impregnačních přípravků. Impregnace bois originale je nejčastěji hnědá či červenohnědá. Smyslem barevných variant je pouze rozlišit ošetřenou část dřeva od té, která ošetřena nebyla. Sytost barvy nevypovídá o množství účinných látek  na ošetřeném dřevě. Časem toto zbarvení postupně šedne. Impregnace může být i bezbarvá.

 

 

Je možné impregnované dřevo pálit?

Naimpregnované řezivo se nesmí používat jako topivo. Impregnované odřezky lze spálit.

Naše vazníky jsou zařazeny do třídy použití 1 viz tabulka níže:

Impregnace vazníků bois originále

Správný sklon skládané krytiny

Výrobci krytin na českém trhu obecně doporučují pro bezpečný sklon skládané krytiny 22°. Nižší sklon je možný za předpokladu zajištění dle ČSN pojistné hydroizolační vrstvy střechy. Výklad ČSN je chápána nepřesně jako hydroizolace. U šikmých střech se jedná o pojistnou izolaci, která má zabránit pronikání vody do budovy detaily, o kterých předem dobře víme, jako je úžlabí, větrací tašky, nároží. Samotnou ochrannou vrstvu před vodou tvoří skládaná taška, která je např. i pro sklon 15° dostačující.

Jako optimální zajištění doporučujeme spoje fólie typu JUTADACH 135 přelepit ve spodní

i vrchní části fólie. Například prkenný záklop nevytvoří hydroizolační vrstvu, jak je špatně vnímáno z ČSN 73 1901, ale bylo by třeba navrhnout a realizovat samostatnou hydroizolační vrstvu dle ČSN 73 0600. Prkna tedy tvoří jen podložku pro fólii.

Tabulky výrobců krytin se sklony nejsou optimální pro stanovení konečného řešení sklonů a další skladby pláště. Bohužel většina projektantů vždy překopíruje doporučené řešení výrobců krytin a tak v projektu upouštějí od vlastní odpovědnosti. Záruku na díle vždy přebírá zhotovitel a ten stanoví konečné řešení v rámci ČSN i ekonomickém ohledu.

Správný sklon skládané krytiny

Odborná montáž vazníků

Vyberte správného dodavatele vazníků a žádejte odbornou montáž vazníkové konstrukce. Výrobce provede zaměření stavby (obvodového zdiva, nosných stěn, rovinatosti věnce) a zjistí přístup ke stavbě. Konečné řešení a vzhled nechte na dodavateli vazníků, protože jen on ručí za výslednou funkci krovu.

Dopředu před samotnou montáží se do věnce ukotví ocelové úhelníky s použitím chemické kotvy. Pro ukotvení na dřevostavby a jako

Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky

další alternativní řešení se používají dřevěné pozednice z fošen. Vazníky se na vyzrálý věnec zvednou jeřábem. Šéfmontér podle kladečského plánu kontroluje pokládku jednotlivých označených vazníků. Velice důležité je správné a průběžné zavětrování vazníků v podélné a příčné rovině konstrukce. Ztužení vazníkové konstrukce dotváří střešní laťování, ondřejský kříž a pobití spodní pásnice prkny.

Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky

Výsledkem je konečný pohled na hotový krov působící subtilním dojmem a spletí systémových fošen, hranolů a prken s impregnací.


Střecha na klíč

Proč na nejdůležitější části domu nechat střídat jednu firmu za druhou? Náš názor je jasný a logický.

První nastoupí vazníkáři s vazníky následuje pokrývač a souběžně klempíř.  Dále stavbou proběhne kominík a nějaký ten zedník, který musí dozdít štíty. Podbití střechy nám provádí truhlář.  A aby to nekončilo, ještě se objeví elektrikář a provede hromosvod resp. bleskosvod. 
Tento výčet řemesel má za následek časté

dohady kdo a kdy co ušpinil od bláta, prošlapal tašky, protrhl fólii, nedokončil svou práci a nebo dokonce něco ukradl. Co si budeme povídat, ne každý leze po střeše a kontroluje kdejaký detail ve výšinách.  Problémových míst je na střeše více než dost a návaznost jednotlivých řemesel třeba při deštivém počasí je nesmírně důležitá. Zásadní a únavné nám přijde řešit s pěti či  šesti řemeslníky rozpočty a dohadovat  konečné ceny. Nejjednodušší je pomlouvat

 konečné ceny. Nejjednodušší je pomlouvat předchozí řemeslníky a vymlouvat se na předchozí nekvalitní práci a to třeba i za ubohou snahu získat nějaký peníz za vícepráce. Tyto peníze jsou vaše.

Navrhujeme vám snadné a nejlepší řešení! Zadejte nám zrealizovat střechu na klíč. Rozpočet vám provedeme zdarma a rozhodnutí je jen vaše!

Vaše vazníky-střechy.eu – nejžádanější dodavatel střech na klíč v ČR.

 

Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky
Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky
Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky

Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky


Často podkládaná otázka: mohou vazníky spadnout? Samozřejmě, že správně navržené a namontované vazníky nemohou spadnout. V lednu 2017 jsme se ale všichni přesvědčili, že vazníková konstrukce se může během několika vteřin celá zbortit. Jak je toto možné?  V České Třebové se přesvědčili, jakou škodu napáchá nedbalost spojená s nadstandartní úsporou za nekvalitní konstrukci.   Vsadit vždy na nejlevnější nabídku se nemusí vyplatit, protože vazníkový krov může být výrazně

poddimenzován výpočtem či výrobou za vidinou úspory materiálu potažmo peněz. Se zatížením sněhem se vždy uvažuje dle patřičné sněhové oblasti a není třeba v obvyklé míře sníh ihned odklízet.

 

U nás máte jedinečnou možnost před objednáním vazníkové konstrukce nahlédnout do statického výpočtu. Využijte naší výjimečné nabídky. Certifikát o kvalitně provedené práci obdržíte po ukončení montáže vazníků.

Nepodceňte vaší střechu a zvolte naše kvalitní vazníky

Foto: zdroj Youtube.cz


Mají příhradové vazníky navrch oproti klasickým krovům?

Po krátkém zamyšlení je na světě asi největší výhoda příhradových vazníků a tou je bezesporu prostor a variabilita právě pod touto konstrukcí. Vazníky nám umožňují přenést zatížení střešního pláště pouze do obvodových stěn, a proto si můžeme libovolně postavit příčky, kde se nám zachce. Důležité je zmínit, že právě tyto příčky se nikdy nesmějí dotýkat vazníků! Běžné rozpětí pro rodinné domy se pohybuje u našich vazníků okolo 8 – 12 m.  Půdorysné tvary domů jsou nejčastěji obdélníkového a elkového tvaru. Dále vyrábíme vazníky na půdorys čtvercový, tvaru T a Z. V dnešní době na trhu vládnou bungalovy nad patrovými domy, a proto se stále více využívá vazníkových konstrukcí.

Běžné obecné výhody, které slyšíme od vazníkářských firem, jako jsou úspora řeziva

ruku v ruce s ekologií, rychlá montáž, variabilita tvarů a ekonomická stránka, to můžeme shrnout do jednoho slova Vaše úspora! Tedy největší výhodu opravdu vidíme ve volném prostoru pod vazníkovou konstrukcí a v ekonomické stránce.

My a naši partneři rozumíme požadavkům našich zákazníků a přesně jim navrhneme, to co očekávají - minimum omezení v plánování svého domova. Důkazem, je naše početná partnerská síť projekčních kanceláří, se  kterými spolupracujeme a projektanti Vám tak mohou na dům navrhnout naše vazníky. I Vy při plánování svého domu vyzkoušejte možnost využít naše značkové vazníky bois originale.

 

Ukázka návrhu konstrukce z vazníků. Šedivě je znázorněno zdivo pod vazníky.


1

2

partneři

o nás

proč s námi

pobočky

certifikace

Náš team odborníků Vám již několik let úspěšně dodává kvalitní střešní dřevěné vazníky. Naše české vazníky jsou označeny ochrannou známkou bois originale a  znamená ve volném překladu z francouzštiny originální, nebo-li pravé dřevo. Každý vazník prochází pečlivou vizuální kontrolou. Doprava a montáž vazníků je samozřejmností a navíc Vám rádi provedeme i pokrývačské práce. Naše vazníky jsou ty nejlepší!

Nejlepší české dřevo

--------------------------------------

Kvalitní výroba

--------------------------------------

Ekologické zpracování

--------------------------------------

Styčníková deska M14

--------------------------------------

bois originale

--------------------------------------

Nevanova 1062

163 00 Praha – Řepy

kraj Hlavní město Praha

 

Most - Velebudice,
Dělnická 209,

Chomutov, Spořická 479,

kraj Ústecký kraj

 

Obchodní podmínkyOchrana osobních údajů ● Copyright. Všechna práva vyhrazena. Designed by ERiK004