Odborná montáž vazníků

Titulka - Střechy - Odborná montáž vazníků

Odborná montáž vazníků

Odborná montáž vazníků_soubory
Odborná montáž vazníků
Výsledkem je konečný pohled na hotový krov působící subtilním dojmem a spletí systémových fošen, hranolů a prken s impregnací.

Vyberte správného dodavatele vazníků a žádejte odbornou montáž vazníkové konstrukce. Výrobce provede zaměření stavby (obvodového zdiva, nosných stěn, rovinatosti věnce) a zjistí přístup ke stavbě. Konečné řešení a vzhled nechte na dodavateli vazníků, protože jen on ručí za výslednou funkci krovu.

Dopředu před samotnou montáží se do věnce ukotví ocelové úhelníky s použitím chemické kotvy. Pro ukotvení na dřevostavby a jako další alternativní řešení se používají dřevěné pozednice z fošen. Vazníky se na vyzrálý věnec zvednou jeřábem. Šéfmontér podle kladečského plánu kontroluje pokládku jednotlivých označených vazníků. Velice důležité je správné a průběžné zavětrování vazníků v podélné a příčné rovině konstrukce. Ztužení vazníkové konstrukce dotváří střešní laťování, ondřejský kříž a pobití spodní pásnice prkny.