Správný sklon skládané krytiny

Titulka - Střechy - Správný sklon skládané krytiny

Správný sklon skládané krytiny

vaznik_0011_vazniky_0002_spravny-sklon-skladane-krytiny

Výrobci krytin na českém trhu obecně doporučují pro bezpečný sklon skládané krytiny 22°. Nižší sklon je možný za předpokladu zajištění dle ČSN pojistné hydroizolační vrstvy střechy. Výklad ČSN je chápána nepřesně jako hydroizolace. U šikmých střech se jedná o pojistnou izolaci, která má zabránit pronikání vody do budovy detaily, o kterých předem dobře víme, jako je úžlabí, větrací tašky, nároží. Samotnou ochrannou vrstvu před vodou tvoří skládaná taška, která je např. i pro sklon 15° dostačující.

Jako optimální zajištění doporučujeme spoje fólie typu JUTADACH 135 přelepit ve spodní i vrchní části fólie. Například prkenný záklop nevytvoří hydroizolační vrstvu, jak je špatně vnímáno z ČSN 73 1901, ale bylo by třeba navrhnout a realizovat samostatnou hydroizolační vrstvu dle ČSN 73 0600. Prkna tedy tvoří jen podložku pro fólii.

Tabulky výrobců krytin se sklony nejsou optimální pro stanovení konečného řešení sklonů a další skladby pláště. Bohužel většina projektantů vždy překopíruje doporučené řešení výrobců krytin a tak v projektu upouštějí od vlastní odpovědnosti. Záruku na díle vždy přebírá zhotovitel a ten stanoví konečné řešení v rámci ČSN i ekonomickém ohledu.