Styčníková deska, styčníkové desky, spojovací desky pro vazníky

Titulka - Bois originále - Styčníková deska, styčníkové desky, spojovací desky pro vazníky

Styčníková deska, styčníkové desky, spojovací desky pro vazníky

Představujeme vám jednu z nejdůležitějších částí našich vazníků bois originale a tím jsou styčníkové desky. Styčníková deska je ocelová a galvanicky pozinkovaná což je nezbytné pro jejich odolnost vůči změnám vlhkosti a teploty (náš standard) nebo nerezová deska s trny. Vyrábí se z různě tlustých plechů a v rozměrové řadě od šířky 24 mm výše. Zalisováním do dřevěné fošny se vytváří pevný, nenosný a nedemontovatelný spoj. Nejčastěji se styčníkové desky používají právě pro výrobu příhradových vazníků, u kterých umožňují dimenzovat dřevěné prvky na menší objem dřeva.

Jaký typ styčníkové desky bude použitý, navrhne výpočtový program. Obecné posuzování styčníkových spon:

  1. Šířka použitých dřevěných profilů, min. 70 mm, doporučená tl. 50 mm
  2. Délka vazníku do 20m, výjimečně do 30m při využití spon do 80% únosnosti
  3. Osová síla ve sponě, tabelováno dle zkoušek
  4. Smyková síla ve sponě, tabelováno dle zkoušek
  5. Posouzení materiálu spony, tabelováno dle zkoušek
  6. Posouzení tahu dřeva kolmo na vlákna, tabelováno dle zkoušek
Styčníková deska, styčníkové desky, spojovací desky pro vazníky
Schéma styčníkové desky vč. okótování