Rodinné domy od roku 2020

Titulka - Bois originále - Rodinné domy od roku 2020

Rodinné domy od roku 2020

Rodinné domy od roku 2020

Už v roce 2015 jsme rozjeli projekt Vazníky pro pasivní domy a pomalu se blíží doba, kdy naše vazníky bois originale najdou uplatnění  pro většinu staveb rodinných domů. Jaká bude konečná podoba legislativy, se brzo dozvíme, ale milné je se domnívat, že budeme muset stavět jen pasivní nebo nulové domy.  Zcela jistě bude kladen větší důraz na nižší hodnoty spotřeby energií v PENB a zateplení obálky budovy. S druhou částí vám rádi pomůžeme při skvělém zateplení našich vazníků. Námi doporučovaná verze foukané izolace se opravdu dostane do samotného detailu každého spoje vazníků a izolace zamezí vzniku tepelných mostů. Více se dozvíte v článku o izolaci a rovnou můžete v dolním odkazu objednat ZDE.