Rádi vám provedeme výpočet a statické posouzení vazníkové konstrukce

Žádejte kompletní dokumentaci stavby vč. odborného vypracování návrhu pro stavební úřad.

Posudek s razítkem: 10 000 Kč bez DPH

Posudek: 6 000 Kč bez DPH (dostačující ke kolaudaci)

3D návrh vazníkové konstrukce
(4 pohledy): 2 500 Kč bez DPH

Další jako statika vázaného krovu, posouzení ocelových profilů,
základová deska: 12 000 Kč bez DPH