Odborná montáž vazníků

Zář 1, 2017 | Střechy, Vazníky

Odborná montáž vazníků

Výsledkem je konečný pohled na hotový krov působící subtilním dojmem a spletí systémových fošen, hranolů a prken s impregnací.

Vyberte správného dodavatele vazníků a žádejte odbornou montáž vazníkové konstrukce. Výrobce provede zaměření stavby (obvodového zdiva, nosných stěn, rovinatosti věnce) a zjistí přístup ke stavbě. Konečné řešení a vzhled nechte na dodavateli vazníků, protože jen on ručí za výslednou funkci krovu.

Dopředu před samotnou montáží se do věnce ukotví ocelové úhelníky s použitím chemické kotvy. Pro ukotvení na dřevostavby a jako další alternativní řešení se používají dřevěné pozednice z fošen. Vazníky se na vyzrálý věnec zvednou jeřábem. Šéfmontér podle kladečského plánu kontroluje pokládku jednotlivých označených vazníků. Velice důležité je správné a průběžné zavětrování vazníků v podélné a příčné rovině konstrukce. Ztužení vazníkové konstrukce dotváří střešní laťování, ondřejský kříž a pobití spodní pásnice prkny.

Další příspěvky

Bednění pro mostní konstrukce z vazníků

Využití vazníků pro bednění mostních konstrukcí je běžnou praxí ve stavebnictví. Vazníky poskytují pevnou a stabilní konstrukci, která je schopna nést váhu betonu

Pořiďte si fotovoltaiku včas na hlavní sezónu a využijte ji na maximum

Rádi vám dodáme vazníky se zesílením pro možnost instalace panelů. Není problém na již hotový krov či střechu udělat statické posouzení a využít ho jako podklad pro návrh fotovoltaických panelů.

Střecha EKOMONICKY www.vazniky-strechy.eu

5 rad jak ušetřit na stavbě domu s vazníky

vazníky kovový hřeb

Kontaktujte nás