Správný sklon skládané krytiny

Lis 14, 2017 | Střechy, Technologie

Výrobci krytin na českém trhu obecně doporučují pro bezpečný sklon skládané krytiny 22°. Nižší sklon je možný za předpokladu zajištění dle ČSN pojistné hydroizolační vrstvy střechy. Výklad ČSN je chápána nepřesně jako hydroizolace. U šikmých střech se jedná o pojistnou izolaci, která má zabránit pronikání vody do budovy detaily, o kterých předem dobře víme, jako je úžlabí, větrací tašky, nároží. Samotnou ochrannou vrstvu před vodou tvoří skládaná taška, která je např. i pro sklon 15° dostačující.

Jako optimální zajištění doporučujeme spoje fólie typu JUTADACH 135 přelepit ve spodní i vrchní části fólie. Například prkenný záklop nevytvoří hydroizolační vrstvu, jak je špatně vnímáno z ČSN 73 1901, ale bylo by třeba navrhnout a realizovat samostatnou hydroizolační vrstvu dle ČSN 73 0600. Prkna tedy tvoří jen podložku pro fólii.

Tabulky výrobců krytin se sklony nejsou optimální pro stanovení konečného řešení sklonů a další skladby pláště. Bohužel většina projektantů vždy překopíruje doporučené řešení výrobců krytin a tak v projektu upouštějí od vlastní odpovědnosti. Záruku na díle vždy přebírá zhotovitel a ten stanoví konečné řešení v rámci ČSN i ekonomickém ohledu.

Další příspěvky

Bednění pro mostní konstrukce z vazníků

Využití vazníků pro bednění mostních konstrukcí je běžnou praxí ve stavebnictví. Vazníky poskytují pevnou a stabilní konstrukci, která je schopna nést váhu betonu

Pořiďte si fotovoltaiku včas na hlavní sezónu a využijte ji na maximum

Rádi vám dodáme vazníky se zesílením pro možnost instalace panelů. Není problém na již hotový krov či střechu udělat statické posouzení a využít ho jako podklad pro návrh fotovoltaických panelů.

Střecha EKOMONICKY www.vazniky-strechy.eu

5 rad jak ušetřit na stavbě domu s vazníky

vazníky kovový hřeb

Kontaktujte nás